logo
קהילת ווב3 בישראל

ב״ט וברוכים הבאים לקהילת ווב3 ישראל!

אנחנו רואים בווב3 שער והזדמנות טכנולוגית וחברתית לשינוי משמעותי. העצמת ישראל כמובילה טכנולוגית, כלכלית ואנושית באמצעות טיפוח הקהילה, ללא קשר לצבע מין או מגדר.

מימוש החזון מחלום הוא המעשה, בניית הקהילה ש ל נ ו; מפרה, מלמדת ומעשירה באמצעות הנגשת ערוצי תקשורת, מחקר, דיון ותמיכה.

אנחנו מזמינים גם אתכם להצטרף לקהילה ולעצב אותה איתנו יחד, להוביל אירועים, לשאול שאלות, לחקור לגלות ולהזמין עוד חברים להצטרף גם.
WAGMI